Aanleg bestrating

Bestrating is een zo goed als onmisbaar element in de tuin. Bestrating wordt in eerste instantie aangelegd uit praktische overwegingen maar wordt meer en meer als beeldbepalend element aan de tuinen toegevoegd. Bestrating heb ik onderverdeeld in 3 categorieën te weten paden, terrassen, en oprit/parkeerplaats. De reden dat ik bestrating gecategoriseerd heb heeft te maken met materiaalkeuze en ondergrond.

Paden
Een tuinpad kan op verschillende manieren worden aangelegd. Meestal wordt een pad van trottoir naar een voordeur of van de achterdeur naar tuinhuisje of poort aangelegd. Het is dan verstandig te kiezen voor een recht pad. Indien je toch besluit een pad met een bocht of bochten aan te leggen bedenk dan dat een mens van nature zo snel mogelijk naar de voordeur wil lopen, denk hierbij ook aan de postbode en kinderen. Het gevolg is dat mensen door de border of gazon heen lopen of fietsen wat natuurlijk de nodige schade aan de tuin met zich meebrengt.

Functie
Naast de vorm van het aan te leggen tuinpad is de functie belangrijk. Een tuinpad naar de voordeur moet een breedte hebben van 90 tot 100 cm. Een tuinpad die direct naast een muur of schutting wordt aangelegd dient eveneens 90 tot 100 cm breed te zijn. Hou voor kleine paadjes of onderbroken stapstenen bijvoorbeeld in het gazon minimaal 25 tot 30 cm aan. Bij een onderbroken pad dienen de stenen 60 à 70 cm (hart op hart) uit elkaar te liggen (zie illustratie). Indien deze afstand meer of minder bedraagt zal het tuinpad niet lekker lopen.

Ondergrond/fundering
Voor alle bestrating geldt dat de ondergrond of fundering moet bestaan uit vulzand. Vulzand wordt ook wel ophoogzand of scherpzand genoemd. Uitzonderingen hier zijn extreem dunne stenen zoals natuursteen. Deze worden gelegd op een gestabiliseerd zandbed of in cement. Voor tuinpaden volstaat een aangetrild zandbed met een dikte van 15 cm. Niet alleen de ondergrond is belangrijk om verzakkingen te voorkomen, ook een juiste opsluiting van het straatwerk kan veel problemen voorkomen. Hiervoor zijn speciale opsluitbanden verkrijgbaar maar je kan dit ook middels een rollaag maken.

Anti worteldoek onder uw bestrating om onkruidgroei tegen te gaan is volkomen onzinnig.

Afwatering
Tuinpaden kan je op twee manieren laten afwateren. De makkelijkste manier is als bijvoorbeeld de voordeur hoger gelegen is dan het trottoir. Dit moet dan wel een verschil zijn van minimaal 1 à 2 cm per strekkende meter. Het regenwater stroomt dan van het huis af naar het trottoir. Indien Het hoogte verschil minder is dan 1 cm per strekkende meter straatwerk kan je het tuinpad ook tonrond bestraten. Het water stroomt dan vanuit het midden van het pad naar de zijkanten. Houd er dan wel rekening mee dat de borders naast het pad lager liggen dan het tuinpad

Materiaal keuze
Een tuinpad kan je eigenlijk van alle soorten bestrating maken. De minimale dikte van een steen voor gebruik in een tuinpad zonder extra voorzorgsmaatregelen zoals een gestabiliseerd zandbed bedraagt 4 cm.

Gebruik nooit metselstenen om mee te bestraten. Metselstenen zijn namelijk porreus en zullen daardoor snel vuil worden. Mos zal binnen afzienbare tijd zich aan deze stenen hechten. Tevens zijn metselstenen te zacht om mee te bestraten.

Vlijen/afreien
Indien u voor stenen heeft gekozen die maatvast zijn (dezelfde dikte hebben) kan je het pad het beste leggen middels de vlij methode voor paden.
 
Legverbanden
Laat je fantasie de vrije loop. Je kan met één soort steen verschillende patronen maken. Kijk voor vele voorbeelden eens op de pagina voorbeelden legpatronen.