Aanleg tuin

Aangeven van de hoeveelheid zand, grind, split en aarde doen we in M³. M³ spreek je uit als kuub. Één kuub staat gelijk aan 1000 liter. Om dit op een juiste manier te berekenen doen we dit in liters. Voor 1 cm zand, grind, split of aarde per M² hebben we 10 liter nodig. Voor 2cm per M² 20 liter enz.

Stel we gaan een tuinpad aanleggen van split. Het pad is 10 meter lang en 1 meter breed. We hebben dan een oppervlakte van 10 M² (spreek uit als 10 vierkante meter). We willen graag een laag van 5 cm split aanbrengen over de totale oppervlakte van het tuinpad. Dat is dus 50 liter split per M². De berekening is dan 10 M² x 50 liter = 500 liter ÷ 1000 liter = 0,5 M³ (spreek uit als halve kuub).

Hetzelfde kunnen we doen met bijvoorbeeld vulzand. Stel je wilt een terras bestraten van 4 x 4 meter = 16 M² (spreek uit als 16 vierkante meter). Je wilt 20cm vulzand aanbrengen dan is dat dus 200 liter vulzand per M². De berekening is dan 16 M² x 200 liter vulzand = 3200 liter ÷ 1000 liter = 3,2 M³ (spreek uit als 3,2 kuub).

Als laatste een voorbeeld om de tuin op te hogen met bemeste tuinaarde. Stel we hebben een border van 20 meter lang en 3 meter diep. De oppervlakte is dan 60 M² (spreek uit als 60 vierkante meter). We willen de border met 3 cm bemeste tuinaarde ophogen. Dan is dat dus 30 liter bemeste tuinaarde per M² (spreek uit als vierkante meter. De berekening is dan 60 M² x 30 liter = 1800 liter ÷ 1000 liter = 1,8 M³ (spreek uit als 1,8 kuub).

Houd er rekening mee dat sommige materialen zoals vulzand, zand en bemeste tuinaarde zullen inklinken. Inklinken is een volumevermindering van het materiaal waardoor je iets extra zal moeten bestellen om uiteindelijk op een juiste hoogte te komen. Je kan het beste 5% extra bestellen. Bereken dit zo indien je 8 M³ tuinaarde berekend hebt: 8 ÷ 100 = 0.08 x 5 = 0,4 M³ extra + 8 = 8,4 M³ totaal. Indien het vulzand betreft voor onder de bestrating dien je zelfs rekening te houden met 20% extra vulzand. Doordat je het zandbed aantrilt zal het vulzand met ongeveer 20% afnemen dit afhankelijk van de slagkracht van de trilplaat.