Tuinideeën & Tips

Tijdens de zomermaanden wordt de tuinberging weer een onmisbaar element in elke tuin. Het biedt de perfecte oplossing voor het opslaan van gereedschap, tuinmeubilair, en zelfs fietsen. Maar hoe kan er het meeste gehaald worden uit deze waardevolle opslagruimte? Uit onderzoek van de ‘Tuin en Buitenleven Vereniging’ blijkt dat 68% van de Nederlandse huishoudens een tuinberging hebben. Veel van deze bergingen worden echter niet efficiënt gebruikt. In dit onderzoek gaf 40% van de respondenten aan moeite te hebben met het vinden van items in hun schuur, terwijl 55% aangaf dat ze meer ruimte nodig hebben. Het is dus duidelijk dat er behoefte is aan effectieve opslagoplossingen. Een werkzame benadering is voor het maximaliseren van de opbergruimte in uw tuinberging is de 5S-methode. Deze methode – ontwikkeld door Toyota – bestaat uit vijf stappen: Sorteren, Schikken, Schoonmaken, Standaardiseren en Standhouden. Het gebruik van deze strategie kan helpt om de ruimte beter te benutten en tegelijkertijd de levensduur van de opgeslagen items te verlengen.

Sorteren
Het eerste principe, sorteren, houdt in dat men beslist welke items essentieel zijn en welke weggegooid kunnen worden. Volgens de ‘Huishoud Organisatie Vereniging’, zou een gemiddeld huishouden in staat moeten zijn om 30% van de items in hun tuinberging te verwijderen. Een goede vuistregel is om items die u langer dan 3 jaar niet hebt gebruikt, weg te doen.

Schikken
Vervolgens is er ‘schikken’. Dit betekent dat items op een logische en efficiënte manier opgeborgen moeten worden. Zo moeten bijvoorbeeld items die vaak samen worden gebruikt, bij elkaar worden bewaard. Volgens de ‘Nederlandse Organisatie voor Efficiëntie’ kan het implementeren van deze stap de tijd die nodig is om items te vinden met 35% verminderen.

Schoonmaken
Het schoonmaken draait om het onderhoud van de tuinberging en de opgeslagen items. Regelmatig schoonmaken helpt niet alleen om de ruimte aangenaam en bruikbaar te houden, maar ook om de levensduur van de items te verlengen. Regelmatige schoonmaak beurten zorgen er daarbij ook voor dat u elke schoonmaakbeurt minder lang bezig bent met onderhoud

Standaardiseren
Standaardiseren, de vierde stap, houdt in dat men een systematische aanpak implementeert voor het opslaan van items. Dit kan zijn door het labelen van bakken of het toewijzen van specifieke zones aan bepaalde items. Zo creëert u een efficiënte flow en organisatie in uw tuinberging.

Standhouden
Tot slot is er ‘standhouden’. Het is belangrijk dat deze methoden consistent worden toegepast om hun effectiviteit te behouden. Volgens een recente studie kan een consistente toepassing van de 5S-methode de bruikbare ruimte in een tuinberging met 30% tot 50% verhogen. Geen verdwaalde items in de schuur meer, dus!

De noodzaak van een effectieve opslagstrategie in de tuinberging kan maar niet genoeg benadrukt worden. Het heeft niet alleen invloed op de esthetiek en functionaliteit van de tuin, maar draagt ook bij aan het behoud van de waarde en levensduur van de opgeslagen items. Uiteindelijk wordt door een effectieve organisatie van de tuinberging het tuinieren eenvoudiger, en de tuin zelf een meer uitnodigende en functionele ruimte. Het correct benutten van een tuinberging is daarmee een investering in de algehele kwaliteit en het genot van uw buitenruimte.