Giftige - schadelijke planten
Flinke irritatie na aanraking
met Berenklauw

Er zijn een aantal planten die bekend staan omdat ze fototoxische stoffen bevatten. Een eigenschap van fototoxische stoffen is dat deze onder invloed van licht (zonlicht) de huid kunnen aantasten. Het kan een rode huid, jeuk en schilvering veroorzaken. Maar het gebeurd niet zelden dat er brandwonden ontstaan. De oorzaak is de reactie door de absorptie van vooral UVA-straling die ook als het onbewolkt weer is aanwezig is. Op dat moment komen reactieven zuurstoffen vrij die de huidirritatie veroorzaken. Deze reactie kan zelfs enkele uren na aanraking met de plant optreden. Zelfs als je dunne kleding draagt kunnen de UVA-stralen doordringen.

Persoonlijk ben ik tijdens mijn werkzaamheden in de tuin met een korte broek aan door de reuzenberenklauw heen gelopen. Grote blaren die lijken op een tweede graads verbranding waren het gevolg. Ik word door de weliswaar kleine littekens op mijn benen nog altijd aan dit avontuur herinnerd.

De reuzenberenklauw is wel één van de bekendste planten die fototoxische stoffen bevat. Iedere zomer hoor je wel een nieuwsbericht dat vooral kinderen met de grote bladeren van deze plant hebben gespeeld en bij thuiskomst zeer ernstige verwondingen optreden. Maar niet alleen de reuzenberenklauw bevat fototoxische stoffen, onderstaand de planten die mij bekend zijn:

Dictamnus albus (Vuurwerkplant)
Ricinus communis (Wonderboom)
Ruta graveolens (Wijnruit)
Angelica archangelica (Grote engelwortel)
Achillea millefolium (Duizendblad)
Persicaria, voorheen Polygonum (Duizendknoop)
Lantana camara 
Rhus (Fluweelboom)
Cotinus coggygria (Pruikenboom)