Aanleg bestrating

Een goede ondergrond of fundering geeft niet alleen stabiliteit maar ook gemak bij het verwerken van de materialen. Voor stenen met een dikte vanaf 5 cm volstaat een zandbed van 15 tot 30 cm afhankelijk van het doel. Indien je voor bestrating kiest met een dikte van minder dan 5 cm adviseer ik een gestabiliseerd zandbed. Een gestabiliseerd zandbed bestaat uit zuiver gewassen rivierzand (korrelgrootte 0/5) en droog! cement. Laat u niet verleiden het zand/cement te bevochtigen. Dit is absoluut niet nodig het mengsel zal door het natuurlijke aanwezige vocht vanzelf verharden. De mengverhouding tussen zand en cement is 50 tot 100 kilo per m3. Onderstaand een voorbeeld hoe ik zelf altijd te werk ga.

Benodigdheden

  • Bats of panschop
  • Cementmolen (te huur bij verhuurbedrijven en bouwmarkten)
  • Zuiver gewassen rivierzand
  • Cement (zakken 25 kg)

Als je zeker wil zijn van de juiste mengverhouding voor een gestabiliseerd zandbed schep je met een bats of panschop één kruiwagen zuiver gewassen rivierzand vol. Ledig de kruiwagen nu in de cementmolen en voeg daar een halve zak cement aan toe (12,5 kg). Laat het geheel even draaien in de cementmolen en gooi de inhoud van de cementmolen weer in de kruiwagen en gooi het droge mengsel in uw cunet (uitgegraven deel waar de bestrating moet komen) ook wel koffer genoemd.

Let op!: Als onderlaag en extra versteviging van het zandbed wordt ook wel aangeraden een laag gebroken puin onder het zandbed aan te leggen. Ik ben hier geen voorstander van en ben al vaker grote problemen tegengekomen. Indien het gebroken puin te grof van structuur is of niet gelijkmatig verdeeld is zal dit terug te zien zijn in uw bestrating. Indien u toch een laag puin onder uw zandbed wilt aanleggen gebruik dan zo fijn mogelijk puin.