Giftige - schadelijke planten

Voordat we een tuin aanleggen of als we een nieuwe woning intrekken is het handig, zeker indien er kinderen en/of huisdieren aanwezig zijn, te kijken welke planten er giftig zijn voor mens en/of dier. Hoewel er zeer veel planten zijn die giftig zijn voor mens en dier kan je je afvragen of we al deze planten moeten mijden uit de tuin. Er staan planten bij zoals de Thuja die zeer giftig is maar toch veelvuldig wordt gebruikt zowel als haag en als solitair. Toch hoor je niet tot nauwelijks van incidenten met giftige planten in de tuin. Wel is er zo nu en dan een nieuwsbericht dat ontsnapt vee van giftige planten heeft gegeten en ziek is geworden of zelfs dood is gegaan. Ik ben dan ook van mening dat je vooral moet opletten met de aanplant van giftige planten als deze aantrekkelijk zijn voor kinderen. Bijvoorbeeld de Taxus die met zijn rode bessen een grote aantrekkingskracht op kinderen uitoefend. Of bloeiende giftige planten zoals de Digitalis die ook nog eens niet zo hoog wordt en zo gemakkelijk door kinderen kan worden geplukt. Natuurlijk kan je zelf het beste beoordelen welke planten je wel of niet aandurft. Je bent gewaarschuwd!

Wat te doen bij vergiftiging?
• Blijf kalm.
• Indien er sprake is van braken vang dit op en neem het mee naar onderstaande hulpdiensten.
• Verwijder resten van de plant uit de mond.
• Laat het slachtoffer veel water (nooit zout water!) drinken en vervolgens braken. Dit doe je door de huig te prikkelen (het beste kun je dit doen met de vinger omwikkeld met zuiver linnen).
• Bel onmiddellijk gespecialiseerde hulpdiensten zoals huisarts, ziekenhuis of Antigifcentrum te België tel. 0032-(0)70-245245 (gratis nummer) 24 uur per dag bereikbaar.
• Identificeer de plant. Indien je niet weet om welke plant het gaat neem dan een deel van de plant mee.
• Noteer het tijdstip van de gebeurtenis.
• Houd het slachtoffer scherp in de gaten (hartslag, ademhaling en bewustzijn).

Zeer giftige planten
Delphinium (Ridderspoor of Bastaardridderspoor): Gehele plant zeer giftig vooral zaden en blad.

Hyoscyamus Niger (Bilzekruid): Gehele plant zeer giftig.

Datura stramonium (Doornappel): Gehele plant zeer giftig, vooral de zaden.

Arum maculatum (Gevlekte aronskelk): Gehele plant zeer giftig. Slechts enkele bessen kunnen voor een kind dodelijk zijn.

Conium maculatum (Gevlekte scheerling): Gehele plant zeer giftig.

Laburnum (Gouden regen): Gehele plant zeer giftig. Slechts 8 rijpe zaden kunnen dodelijk zijn.

Colchicum autumnale (Herfsttijloos): Gehele plant zeer giftig.

Phytolacca americana (Karmozijnbes): Gehele plant zeer giftig, vooral de onrijpe bessen.

Convallaria majus (Lelietje der Dale): Gehele plant zeer giftig.
Aconitum (Monnikskap): Gehele plant zeer giftig vooral de knollen.

Daphne mezereum (Peperboompje): Gehele plant zeer giftig, vooral de bessen.

Papaver (Slaapbol/blauwmaanzaad): Plant is met uitzondering van de bladen zeer giftig.

Taxus (Venijnboom): Gehele plant zeer giftig met uitzondering van de zadenmantel.

Thuja (Levensboom): Gehele plant zeer giftig.

Digitalis purpurea (Vingerhoedskruid): Gehele plant zeer giftig.

Cicuta virosa (Waterscheerling): Gehele plant zeer giftig.

Atropa belladonna (Wolfkers): Gehele plant zeer giftig, zeker de bessen.

Ricinus communis (Wonderboom): Gehele plant zeer giftig, zeker de zaden.
Juniperus sabina (Zevenboom): Gehele plant zeer giftig.