Aanleg bestrating

Alvorens je start met de aanleg van een tuin is het belangrijk te weten of er grondbewerking noodzakelijk is. Een juiste grondbewerking is per tuin verschillend. Ik veeg dan ook alle goedbedoelde standaard grondbewerking adviezen van tafel. Ik vind het veel belangrijker dat je snapt hoe een juiste ondergrond in elkaar dient te zitten zodat je geen onnodig werk verricht of erger nog een goede bodem verstoord.

Uitleg goede opbouw ondergrond
Een goede ondergrond bestaat uit verschillende grondlagen. Deze lagen noemen we van diep naar minder diep:

  • Grondwaterzone
  • Capillaire zone
  • Hangwater zone
  • Deze drie grondlagen moeten voor een juiste waterhuishouding met elkaar in verbinding staan. Tussen deze lagen mag beslist geen storende laag voorkomen.

Grondwaterzone
De grondwaterzone begint daar waar het water opborrelt als u een gat graaft. De diepte van de grondwaterzone is overal verschillend. In de grondwaterzone zijn alle poriën van de grond gevuld met water (verzadigd). Hierdoor kunnen planten en boomwortels beslist niet groeien, aangezien er geen lucht aanwezig is.

Capillaire zone
De capillaire zone bevindt zich boven de grondwaterzone en bevat kleine haarvaten waardoor grondwater kan worden getransporteerd naar de hangwater zone en bij een overvloed van water in de hangwater zone naar de grondwater zone. Deze laag is in staat bij droogte het water uit de grondwaterzone op te zuigen en naar de hangwater zone te transporteren.

Hangwater zone
De hangwater zone is de laag boven de capillaire zone. Deze grondlaag heeft zijn naam te danken aan het gedeeltelijk blijven hangen van regenwater. In een ideale situatie zal de hangwater zone een constante vochtigheidsgraad hebben waardoor planten en bomen optimaal kunnen groeien.

Controle
Het controleren van een juiste ondergrond kan je dus gemakkelijk zelf uitvoeren door een gat te spitten in de tuin en de bodemlagen te inspecteren. Indien de grondlagen er goed uitzien en er geen sprake is van wateroverlast of ernstige droogte in de tuin kan je het beste de ondergrond met rust laten. Natuurlijk zegt een juiste opbouw van de ondergrond niets over de voedingswaarde van de grond. Laat hiervoor een gedegen bodemanalyse maken.
Indien er wel sprake is van wateroverlast of droogte is de oorzaak vrijwel altijd een storende laag.