Aanleg tuin

Bij dit voorbeeld ga ik er vanuit dat je haaks op de woning wilt uitzetten. Zet op een willekeurige plaats op de woning met een potlood of krijtje een markering. Op de door mij gemaakte illustratie is dat de rode stip.

Plaats nu zowel aan de rechterzijde als aan de linkerzijde wederom een markering. Hoever vanaf de eerste markering is niet belangrijk. Wel is het van belang dat de afstanden exact gelijk zijn.

Draai nu vanuit de buitenste markeringen met een meetlint of touw een kwart cirkel. Het snijpunt markeer je door daar een kruisje te tekenen of een piket te slaan.

Markering A. en B. liggen nu loodrecht tegenover elkaar.

Een snelle en makkelijke manier om haaks op een schuur, woning of garage uit te zetten.