Waterplanten en zuurstofplanten

Myriophyllum die bij de meeste mensen beter bekend zal zijn als Aarvederkruid is een zuurstofplant die witroze stengels heeft die wel 250 cm lang kunnen worden. Aan deze lange stengels zitten grijsachtige geveerde bladeren die 7 tot 11 paar slippen bevatten. De slippen zijn doorgaans 4 tot 13mm lang en staan in kransen van 4 langs de stengel. Myriophyllum groeit op een wortelstok die zich tussen het slib op de bodem van de vijver vastzet. Myriophyllum doet het in zoetwater ongeacht hier sprake is van voedselrijk of voedselarme omstandigheden. Hou er rekening mee dat deze plant zeer snel kan groeien en dan een groot deel van de vijver in beslag zal nemen.
 
Myriophyllum bloeit boven het wateroppervlak van ongeveer juli tot en met september met wijnrode bloemen. Myriophyllum bloeit met een 4 tot 15 bloemige aar van 5 tot 10 cm lang waaraan de bloemen in kransjes bloeien. Na de bloei verschijnen vierdelige splitvruchten waarin de 2 tot 3mm grote zaden zich bevinden. De zaden van de Myriophyllum zijn behoorlijk kiemkrachtig maar de plant zal zich makkelijker vermenigvuldigen middels de worteluitlopers. De handel vermeerderd de Myriophyllum door eindtoppen van ongeveer 20cm lang te nemen. Deze worden afgesneden boven een knoop en weer geplant.

Myriophyllum heeft een “geheim”? wapen tegen concurrerende planten zoals wieren en algen. Dit noemen we Allelopathie wat wil zeggen dat Myriophyllum een stof uitscheid die de groei van concurrenten vertraagd of blokkeert. Allelopathie is een maar weinig bekend en beschreven fenomeen. Door uitvoerig onderzoek hebben wetenschappers vastgesteld dat naast de Myriophyllum onderstaande planten in staat zijn deze stoffen af te scheiden:

Myriophyllum soorten: