Onkruidbestrijding

Onkruiden in het gazon zijn net zoals mos in het gazon voor de één een doorn in het oog en voor de ander een natuurlijk verschijnsel. Vooral bezitters van een siergazon zijn ten einde raad wanneer onkruid de kop op steekt in het gazon.

Onkruid_gazon_0001-3

Onkruid in een nieuw aangelegd gazon
Wanneer je een nieuw gazon hebt aangelegd van graszoden zal je de eerste tijd niet tot nauwelijks last hebben van onkruiden. Goede graszodenkwekers leveren nagenoeg onkruidvrije graszoden. Bij pas ingezaaide gazons is het normaal dat er binnen afzienbare tijd onkruiden opkomen. Maak je daar ook niet te druk om. Het voortijdig verwijderen van onkruid in een pas ingezaaid gazon richt over het algemeen meer schade aan dan dat het goed doet. Daarbij zullen de meeste onkruiden die in een pas ingezaaid gazon opkomen vanzelf weer verdwijnen doordat deze niet tegen maaien kunnen. De overige onkruiden kan je het beste verwijderen als het pas ingezaaide gazon sterk genoeg is om te betreden. Je kunt dan het beste na verwijdering van het onkruid de kale plek in het gazon direct weer inzaaien om herhaling te voorkomen. Onderstaand onkruiden die veel in een pas ingezaaid gazon voorkomen maar weer verdwijnen door te maaien zijn o.a.

 • Bromus Hordeaceus (Zachte Dravik)
 • Elytrigia Repens, syn. Elymus repens en Agropyron repens (Kweek of Kweekgras)
 • Holcus Mollis (Zachte witbol)
 • Poa Annua (Straatgras)
 • Setaria Viridis (Naaldaar)
 • Digitaria Sanguinalis, syn. Panicum sanguinale L. (Harig vingergras of bloedgierst)
Onkruid_gazon_0002-2

Onkruid in een bestaand gazon bestrijden
Indien het een niet al te groot gazon betreft en de onkruiden nog niet de overhand hebben kan je onkruid in het gazon het beste bestrijden door deze er uit te wieden. Als je dit met regelmaat doet is dit een zeer ontspannen werkje. Let wel op dat je de gehele wortel bij met name wortelonkruiden verwijderd. Indien het een groot gazon betreft die al vol met onkruid zit kan je ondanks dat ik hier geen voorstander van ben het gazon bespuiten met een chemisch bestrijdingsmiddel. Er zijn speciale selectieve bestrijdingsmiddelen in de handel die tweezaadlobbigen dood en eenzaadlobbige laat leven. Deze bestrijdingsmiddelen bevatten groeihormonen die ervoor zorgen dat tweezaadlobbigen onkruiden zo hard gaan groeien dat ze uitgeput raken en uiteindelijk afsterven. Het komt dan ook regelmatig voor dat klanten waar wij het gazon tegen onkruiden bespoten hebben binnen enkele dagen opbellen met de opmerking dat het alleen maar erger wordt. Dit is voor mij het teken dat de spuitstof zijn werk gedaan heeft. Binnen twee weken zal al het onkruid verwelkt zijn. Het spuiten van een onkruidbestrijdingsmiddel doe je alleen bij windstil en bewolkt weer en wanneer er de komende 24 uur geen regen van betekenis verwacht wordt. De beste tijd om te spuiten is medio mei.

Indien je de keuze maakt om onkruid in het gazon te bestrijden met een chemisch bestrijdingsmiddel dient het gazon minstens 1 jaar oud te zijn.

Veel voorkomende onkruiden in een gazon

 • Veronica filiformis (Draad ereprijs)
 • Bellis perennis (Madeliefje)
 • Cerastium holosteoides (Hoornbloem)
 • Prunella vulgaris (Brunel)
 • Taraxacum officinale (Paardenbloem)
 • Capsella bursa-pastoris (Herderstasje)
 • Trifolium dubium (Kleine klaver)
 • Trifolium repens (Witte klaver)
 • Medicago lupulina (Hopklaver)
 • Plantago lanceolata (Smalle weegbree)
 • Plantago major (Brede of grote weegbree)
 • Plantago media (Ruige weegbree)
 • Hypochaeris radicata (Biggekruid)
 • Hieracium pilosella) Muizeoor
 • Glechoma hederaceae (Hondsdraf)
 • Potentilla anserina (Zilverschoon)
 • Ranunculus bulbosus (Knol boterbloem)
 • Ranunculus acer (Scherpe boterbloem)
 • Ranunculus repens (Kruipende boterbloem)
 • Ranunculus ficaria (Speenkruid)
 • Rumex acetosa (Veldzuring)
 • Rumex obtusifolius (Ridderzuring)
 • Rumex acetosella (Schapenzuring)
 • Sagina procumbens (Liggend vetmuur)
 • Cirsium arvense (Akkerdistel)

Ongewenste grassen in het gazon zijn o.a.

 • Holcus Lanatus (Gewone witbol)
 • Holcus Mollis (Zachte witbol)
 • Poa Annua (Straatgras)
 • Elytrigia Repens (Kweek)

Indien je de onkruiden in het gazon bespuit met een chemisch bestrijdingsmiddel maai dan 7 dagen voor en 7 dagen na de behandeling het gazon niet.