Aanleg bestrating

Afschot is het hoogte verschil van punt A naar punt B. Meestal gebruiken we de term afschot bij het leggen van (sier) bestrating. Omdat het belangrijk is dat bijvoorbeeld een tuinpad of terras op afschot gelegd wordt leg ik u hieronder uit hoe je het beste ter werk kunt gaan.

In normale situaties dient de bestrating van de woning af af te wateren. Indien je de bestrating waterpas zou leggen dan zullen er al bij de minste regenbui plassen op de bestrating ontstaan. De regel is 1 à 2 cm afschot per meter straatwerk.

1. Sla een piket naast de woning in de grond. In dit voorbeeld ga ik van een tuinpad uit die gelegd gaat worden van de voordeur naar het trottoir. Het te bestraten tuinpad is 90 cm breed en 6 meter lang (oranje vierkantje op de illustratie is de piket).

2. Sla nu een tweede piket aan het einde van het pad. In dit geval dus naast het trottoir.

3. Teken nu met een potlood een streepje op de piket naast de woning. Doorgaans bepaalt een vast punt zoals de woning de hoogte van de bestrating. Houd voor de hoogte de onderkant van de dorpel aan. Indien je de bestrating hoger zou leggen heb je grote kans dat de dorpel gaat rotten (streepje is aangegeven in rood bij de pijl).

4. Ga nu met een waterpas naar piket B en zet ook hier een streepje. Natuurlijk heb je geen waterpas van 6 meter. Doe dit met een zo lang mogelijk waterpas. En maak bijvoorbeeld met een stapeltje stenen een overbrugging zodat je in een paar stappen de lengte kan overbruggen. In dit voorbeeld doe ik het in 4 stappen.(De grijze vierkanten zijn de stenen voor overbrugging en de rode lijn is de waterpas).

5. Nu je op piket A en piket B een streepje hebt gezet die ten opzichte van elkaar waterpas zijn kun je met een duimstok de afstand van het streepje op piket B naar de bovenkant van het trottoir meten. In mijn voorbeeld is dat 8cm.

Nu weten we dat we een afschot hebben van 1,33cm per meter straatwerk (8cm gedeeld door 6 meter = 1.33cm). Indien je hier een uitkomst krijgt van minder dan 1cm dan is het verstandig om het tuinpad tonrond te bestraten.