Aanleg bestrating

Oprit/parkeerplaats
Voor een oprit of parkeerplaats is vaak maar één plaats in de tuin. Toch dien je alvorens je start te kijken hoe je het beste ter werk kunt gaan, is er sprake van kinderen die met fietsen langs de auto moeten rijden naar de schuur enz.
 
Functie
De functie van een oprit of parkeerplaats lijkt me wel duidelijk. Wel is een juiste afmeting van belang. De minimale breedte van een oprit of parkeerplaats bedraagt 3 meter.

Ondergrond/fundering
Voor alle bestrating geldt dat de ondergrond of fundering moet bestaan uit vulzand. Vulzand wordt ook wel ophoogzand of scherpzand genoemd. Voor een oprit of parkeerplaats volstaat een aangetrild zandbed met een dikte van 25 à 30 cm. Niet alleen de ondergrond is belangrijk om verzakkingen te voorkomen, ook een juiste opsluiting van het straatwerk kan veel problemen voorkomen. Zeker bij een oprit of parkeerplaats is dit van belang! Door het draaien van de wielen zullen de stenen gemakkelijk opschuiven indien de kantopsluiting niet afdoende is. Ik adviseer opsluitbanden van minimaal 5x20x100 cm te gebruiken. Een kantopsluiting middels een rollaag is alleen afdoende wanneer deze in cement wordt geplaatst.

Afwatering
Indien de oprit bestraat wordt van de weg naar de garage houd dan rekening met een afschot van 1 à 2 cm per meter straatwerk. Indien de garage lager gelegen is ten opzichte van de weg kan je de oprit tonrond bestraten of een afvoergoot (lijnafwatering) maken.

Materiaal keuze
Een oprit of parkeerplaats dien je met voldoende dikke stenen aan te leggen. Ik adviseer een minimale dikte van 7 cm. De meeste parkeerplaatsen en opritten worden aangelegd met klinkers. Tegels zijn simpelweg vaak niet dik genoeg om met een auto overheen te rijden en zullen breken. Kies niet voor een te lichte kleur. Op te lichte kleuren zie je al snel het zwarte rubber van de banden of olie druppels.
 
Vlijen/afreien
Indien je voor stenen hebt gekozen die maatvast zijn (dezelfde dikte hebben) kan je het pad het beste leggen middels de vlij methode.