Tuin plagen

De Taxuskever, ook wel gegroefde lapsnuitkever genoemd, is een kever die ongeveer 1 cm groot is. Hij is zwart met vaak lichtere vlekjes op de dekschilden. De Taxuskever is goed te herkennen aan zijn zeer bolle achterlijf en lange kop. De Taxuskever zelf vreet ’s nachts aan de buitenste randen van bladeren van o.a. Rododendron, Taxus, Azalea, Camelia, Fuchsia, Primula, Cyclaam, Coniferen, Aardbeien en vele andere overblijvende kruidachtige gewassen. Kenmerkend is de manier waarop deze Taxuskever zich aan het groen te goed doet. Hij vreet altijd van buiten naar binnen in een golvende beweging. De schade die een Lapsnuitkever veroorzaakt is echter niet dodelijk voor de plant het is hooguit een lelijk gezicht. Erger is het feit dat ,indien je de Taxuskever in je tuin aantreft, het aannemelijk is dat er ook larven van de Taxuskever aanwezig zijn.

Larven Taxuskever
De crème/witte larven van de Taxuskever hebben een lichtbruine kop en zijn in hun eindstadia ongeveer 1 cm lang. De larven krullen zich meestal iets op tot een C-vorm. De larven van de Taxuskever kunnen grote schade aanrichten. Ze vreten aan de wortels van planten en naarmate de larven groter en sterker worden vreten ze de bast van grotere wortels en zelfs de wortelhals of stambasis af. Deze vraat kan leiden tot het afsterven van de getroffen plant. Ik heb niet zelden gezien dat complete volwassen Taxushagen hierdoor getroffen werden.

Chemische bestrijding Taxuskever
Ik persoonlijk ben geen voorstander van chemische bestrijding van de Taxuskever. Hoewel een chemische bestrijding goed kan werken treft het veelal niet alleen de Taxuskever maar ook andere, soms nuttige, insecten. Wie wel voor een chemische bestrijding kiest doet er goed aan dit begin mei tot half juli toe te passen, de larven zijn dan zeer gevoelig voor een chemische bestrijding. Er zijn speciale korrels in de handel die minimaal 5 cm in de grond verwerkt dienen te worden tot maximaal 10 cm diep.

Biologische bestrijding Taxuskever
De larven van Taxuskevers zijn zeer goed en snel te bestrijden met aaltjes (insectenparasitaire nematoden). Het is een makkelijke, natuurvriendelijke en veilige manier van bestrijden. De aaltjes worden verhandeld in een kleisubstantie. De kleisubstantie meng je met water en giet je over de aangetaste plekken. De aaltjes gaan zelf op zoek naar de larven van de Taxuskever en eenmaal gevonden zullen ze in de larven van de Taxuskever dringen. De aaltjes scheiden een bacterie af die de larven van de Taxuskever zal doden. De aaltjes planten zich voort en uit de dode larven van de Taxuskever komen nieuwe aaltjes die weer op zoek gaan naar larven. De minimale bodemtemperatuur dient 5°C te bedragen.