Tuinontwerp cursus

Of je nu een compleet nieuwe tuin gaat aanleggen of een gedeelte van een bestaande tuin gaat aanpassen, de beste manier is om de gehele situatie in kaart te brengen. Een belangrijk hulpmiddel is een uittreksel van een kadastrale kaart via internet bestellen. Ga hiervoor naar www.kadaster.nl klik op “onze producten” en vervolgens op “Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart”. De kosten van een kadastrale kaart, bij online betalen, bedragen € 1,40. De kadastrale kaart wordt direct na de betaling op het beeldscherm vertoont. Een kadastrale kaart is altijd noordgericht zodat je niet hoeft te zoeken naar een kompas. De schaal van een kadastrale kaart is altijd 1:500 (1 cm op de kaart is 500cm in werkelijkheid). De kadastrale kaart toont o.a. de perceelgrenzen, belangrijke bebouwing, straatnamen en huisnummers.

De schaal 1:500 is over het algemeen een te kleine schaal om een tuinontwerp mee te maken. Streef ernaar om een tuinontwerp te maken met een schaal van 1:100 (1cm op de tekening is 100cm in werkelijkheid). Persoonlijk pas ik, als een schaal van 1:100 niet op het papier past, liever het formaat van het tekenpapier aan dan de schaal.

Nu de bebouwing en perceelsgrenzen op schaal zijn getekend gaan we naar buiten om in eerste instantie deze maten in het veld te controleren en aan te vullen met overige belangrijke informatie. De makkelijkste manier is om de tekening mee de tuin in te nemen en alle informatie hierop aan te geven. In vaktermen noemen we dit een veldschets. Als je met de hand tekent dan is het wel verstandig om alvorens je met de veldschets start een aantal kopieën van de tekening te maken. Geef op de tekening aan waar precies de deuren, ramen, poorten, bomen en al het andere wat niet op de kadastrale kaart aangegeven is maar je wel wilt behouden zich bevinden. Soms staan er bebouwingen zoals tuinhuisjes niet op de kadastrale kaart die je nu ook in kan meten. Het aangeven van muren, deuren, ramen enz. op een tuinontwerp kan je het beste doen zoals onderstaande illustraties zodat iedereen het tuinontwerp makkelijk kan lezen.

Alles wat recht op kavel staat is makkelijk in te meten maar als er bijvoorbeeld een schuur scheef op de kavel staat lijkt het een stuk lastiger om deze op de juiste plaats in het ontwerp te krijgen. Gelukkig is hier een heel handig hulpmiddel voor zodat ook dit snel en secuur ingemeten kan worden. We doen dit door een hoofdmeetlijn in de tuin te zetten. Waar je de hoofdmeetlijn in de tuin zet, is niet belangrijk. Wel is het belangrijk dat de hoofdmeetlijn haaks op de woning gezet wordt. Neem een haaksehoek en een metselkoord en span het metselkoord over de lengte van de tuin. Let erop dat de lijn goed strak en zo laag mogelijk bij de grond gespannen wordt. Teken nu deze hoofdmeetlijn op je tekening zoals ik op onderstaande illustratie in blauw gedaan heb.

Vervolgens meet je vanaf de hoofdmeetlijn met hulpmeetlijnen de afstand naar het object wat je wilt inmeten. Zet deze hulpmeetlijnen exact haaks op de hoofdmeetlijn. Meet de afstand van de hulpmeetlijnen en geef dit aan op de tekening. Op de illustratie zijn de hulpmeetlijnen groen.