Aanleg Tuinverlichting

Voordat je aan de werkzaamheden begint overtuig jezelf dan dat de spanning van de desbetreffende groep is. Dit kan je doen door de stop (zekering) te verwijderen of indien het een automatische meterkast betreft de schakelaar om te zetten. Persoonlijk schakel ik de aardlek schakelaar uit zodat ik zeker weet dat er geen spanning meer op het systeem aanwezig is. Ondanks het uitschakelen van de aardlek schakelaar controleer ik altijd met een spanningszoeker of dit daadwerkelijk het geval is.

  • Overtuig jezelf dat niemand anders tijdens de werkzaamheden de spanning (per ongeluk) in kan schakelen. 
  • Zet nooit spanning op een leiding die nog niet afgemonteerd is.
  • Draag tijdens de werkzaamheden het liefst schoeisel met rubber zolen en gebruik geïsoleerd gereedschap.
  • Water is funest! Werk met droge handen, kleding en ga niet in een plas water staan! Regent het, stel de werkzaamheden dan uit.
  • Indien je ingrijpende wijzigingen aanbrengt kan je deze het beste laten controleren door een vakman.
  • Aansluitingen in de meterkast kan je het beste door een vakman laten uitvoeren. Onthoud dat een elektrische schok op zijn minst erg vervelend is maar zelfs dodelijk kan zijn!

In de tuin is het verplicht te werken met randaarde. Randaarde is de extra groen/gele draad die bedoeld is om bij kortsluiting de stroom ongehinderd een uitweg te geven. Deze groen/gele draad is, bij oudere huizen gekoppeld aan de koperen waterleiding en bij nieuwe huizen verbonden met een metalen staaf (aard pen), die diep in de grond gaat.